Udruženje gradjana “Entuzijasti Kučeva” osnovano je 1995.godine u Kučevu a zvanično registrovano 1999. godine.

Okupljeni oko ideje da“ pokrenemo grad“ i konstruktivno učestvujemo u rešavanju problema naše zajednice.Vođeni entuzijazmom i idejom zbog koje smo se okupili organizovali smo veliki broj akcija.Veliki broj edukativnih predavanja smo organizovali kada takvu aktivnost do tada niko nije organizovao.

Posebno izdvajamo otvorene sastanke gradjana na temu :narkomanija,AIDS,2000 godina hrišćanstva, sa eminentnim stručnjacima iz datih oblasti.Organizovali smo i sportske manifestacije(street ball)dvanaest godina za redom,kao i prikupljanje sredstava za dečije igralište koje smo sa sopstvenim resursima priveli nameni koje je još u funkciji i 19 košarkaških tabli u seoske osnovne škole.

 • Bili smo nosioci akcije „Kučevo-Hilandaru“gde smo prikupljali sredstva za požarom nastradali manastir.
 • Svakog 1. septembra organizujemo akciju „za siguran put do škole“ u saradnji sa MUP Kučevo, takođe u saradnji sa crnogorskom organizacijom SKY Forever postavili smo tri table „Ne brže od života“.
 • Organizovana je tribina o NVO na kojoj su učesnici bili predstavnici Centra za razvoj neprofitnog sektora, Fonda centar za demokratiju i CeSID-a;

Od samog osnivanja nosioci smo ekoloških aktivnosti u našoj zajednici,tako smo učestvovali u uredjenju zapuštenih zelenih površina,uredjenje gradske plaže,uklanjanje velikog broja divljih deponija kao i veliki broj ekoloških kampanja.Posebno bi u svom radu istakli i mapiranje deponija i zagadjivača,čiji rezultat je podnošenje 26 prijava protiv nesavesnih sugradjana.

 • U periodu od 2001 do 2003 godine u saradnji sa Svetskim programom za hranu, Japanskim JENom, Nemačkim HELPom posvetili smo radu sa najsiromašnijim predstavnicima naše opštine,organizovanjem prikupljanja i distribuciji najpotrebnijih odevnih predmeta i prehrane.

Sve ove aktivnosti i još mnoge druge organizovali smo ličnim angažovanjem i finansiskim sredsvima iz same zajednice,što je naš ugled i renome umnogome povećao u samoj zajednici.

Kao „nagradu“ za minuli rad izabrani smo u 16 najaktivnijih organizacija Srbije od strane grčke organizacije „evropske perspektive“koja nas je finansiski pomagala u održivosti i jačanju kapaciteta organizacije.Kao rezultat rada bio je formiranje mreže 12 NVO-a koji su konkurisali i dobili grant od Evroske Komisije za projekat „promocija pluralizma jačanjem NVO-a i civilnog sektora u Srbiji“u trajanju od dve godine.

– Od 2003.do 2004.godine implementirali smo projekat podrške socijalno ugroženim licima koji je finansirala Svetska Banka.

– 2004. u saradnji sa radio stanicom PEK pokrenuli smo akciju za prikupljanje sredstava za obnovu manastira Hilandar, stradalom u požaru. Akcija je uspešno realizovana i sredstva su uplaćena na namenski račun.

– U 2005.godini realizovali smo projekat “Srbija u EU korak po korak“ finansiran od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju.

– Od 2004 do 2007 članovi naše organizacije bili su nosioci svih aktivnosti u realizaciji programa USAID a prego ADFa.

Aktivnosti u 2008. i 2009 godini

– partneri u izradi opštinske strategije za smanjenje siromaštva

-samostalno sprovodi projekat “pomoć u kući  “ kroz javne radove

– realizuje projekat “Srbija u EU,šta od toga imam ja a šta moj grad  “ finansiran od strane fonda za otvoreno društvo i ISC-a.

-dobija nastavak projekta “pomoć u kući  “ i realizuje ga veoma uspešno kao i novi projekat ” Vratimo Peku smisao za reku   “ iz oblasti ekologije

– parтneri smo u realizaciji projekta  “ podrška ruralnom razvoju “  finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede

– partneri smo u realizaciji projekta” omladinsko preduzetništvo  “ finansiran od strane Ministarstva omladine i sporta

 – novi projekat pomoć u kući kroz javne radove za 2009. godinu za 30 geronto domaćica i 250 korisnika

 – realizacija projekta etno je u modi. 15 žena radi na očuvanju kulturne baštine i sticanju novih znanja iz oblasti ručnih radova

– članovi entuzijasta u partnerstvu sa beogradskom otvorenom školom pohađaju virtualnu školu evropskih integracija

Pored realizacije ovih projekata , tokom 2008. i 2009. godine sprovodili smo i naše redovne aktivnosti kao što su obeležavanja dana planete zemlje, svetskog dana zaštite životne sredine, dan strijih osoba, dan Evrope i pobede nad fašizmom,  svetski dan ljudskih prava, dan borbe protiv asids a , ……………….

 • godine realizovali smo projekat „ Unapređenje međusektorske saradnje“ finansiran od strane ISCa

U partnerstvu sa beogradskom otvorenom školom realizovali smo projekat  „ Integralno upravljanje otpadom“ finansiran od strane Švedske vlade posredstvom  RECa

– u periodu 2011-2012 bilo smo nosioci svih aktivnosti projekta koji je po LEADER principu imao za cilj uspostavljanja Lokalnih  Akcionih Grupa. Od početnih 150 „zainteresovanih“ aplikanata ostalo je na kraju procesa 22 potencijalnih grupa, gde je i „Zlatna Dolina“Kučevo.

U 2012 prošli smo obuku, aplicirali i dobili finansiska sredstva od Republike Rumunije uz koordinaciju UNDP Srbija i podrsku Ministarstva poljoprivrede za projekat „uspostavljanje turističkog proizvoda opštine Kučevo“. Ovom prilikom smo pomogli još dva uduženja u kreiranju i implementaciji projekata koji su dobili od istog donatora,

– formiranje botaničkog parka „KARPATUM“

– osnivanje turističkog info centra, adaptacija prostora i njegovo opremanje

– edukacija zainteresovanih za seoski turizam i ruralni razvoj

 1. projektom Мobilni svuda i za svakoga „ finansiran od strane Ministarstva rada i socijalne politike pružili smo podršku najstarijim i najsiromašnijim sugrađanima naše opštine.

– projektom „Јedan klik i evo Nas“ finansiran od strane komesarijata za izbeglice obučili smo korisnike staračkog doma u kučevu za korišćenje savremenih tehnologiju u cilju komunikacije. Otvorene su meil adrese za zainteresovane kao i web stranicu doma.

.-2012 Професионални развој за антикорупцију – програм професионалних обука, u saradnji sa beogradskom organizacijom  proconcept

-2013./ u partnerstvu sa domom zdravlja Kučevo realizujemo projekat

 „Lep osmeh- zdraviji ljudi  „ finansiran od strane Ministarstva zdravlja kroz DILS, koji je za cilj imao unapređenje stomatološke službe i funkcionalniji i efikasniji pristup sa krajnjim korisnicima

-Nosilac projekta „  Оčuvanje tradicije, izredom ručnih radova   „ finansiran od strane komesarijata za izbeglice. Projektom smo uspostavili saradnju izmedju kluba žena i korisnika doma za stare kučevo. Kroz druženje izradili svo veliki broj unikatnih ručnih radova, pripremili radove za predstojeće manifestacijje i štampali katalog proizvoda za buduću prodaju.

– nosilac projekta „pomoć u kući sociolno ugroženom stanovništvu u selima opštine Kučevo“ finansiran od strane Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike.

 • 2013.реализован пројекат „помоћ у кући“ финансиран од стране Министарства рада и социјалне политике. Шест особа са евиденције НСЗ, ангажовано је у пружању помоћи најстаријим суграђанима и социјално  угроженом становништву. Обилазили смо сва села у општини Кучево и пружили адекватну помоћ свима којима је то било потребно.
 • 2014. Реализовали смо пројекат Изградимо дечије игралиште“ где смо поставили дечије игралиште у граду и у четири сеоске средине. У сарадњи са друштвено одговорним предузећима и појединцима, прикупили смо довољно средстава да најмлађима изградимо кутак за безбрижно играње.
 • 2014 realizovan projekat “ Moj zeleni kutak” finansiran od strane komesarijata za izbeglice. Projekat je imao za cilj uređenje jednog zapuštenog prostora, u ogledni voćnjak. U okviru “Ustanove za smeštaj starih I penzionera “Kučevo posadili smo veliku količinu voćnih vrsta , kao I raznovrsno cveće, kako bi se najstariji u ovoj ustanovi osećali prijatnije.
 • 2015 у циљу руралног развоја кроз пројекат финансиран од стране локалне самоуправе адаптирана Лазића воденица“ која је под заштитом Завода за заштиту споменика Србије. Zadatak je bio izazovan jer se radilo o značajnom objektu I radovi su izvođeni prirodnim materijalima na tradicionalan način.
 • 2015. Реализован пројекат „помоћ у кући „ у селима општине Кучево. Ангажовањем пет геронтодомаћица у трајању од шест месеци обилазили смо најугроженије становнике наше општине.
 • 2015. Realizacija projekta “Medonosno bilje Kučeva I okoline” uspostavili smo park medonosnog bilja. Posadili smo veliki broj medonosnog drveća, žbunja I niskog rastinja. Publikovali smo brošuru u kojoj su navedene medonosne biljke homoljske regiju I imali veliki broj otvorenih sastanaka sa pčelarima, ljubiteljima prirode I sa našim najmlađim sugrađanima.
 • 2015-2016 u saradnji sa “Etno mrežom” učestvujemo u realizaciji projekta –izrada ručnih radova tradicionalnim veštimami sa modernim dizajnom. Svi radovi proizvedeni tokom projekta prosleđeni su protokolu Vlade Republike Srbije
 • 2016. “Da tvoja zemlja više vredi “ je naziv projekta koji se realizuje uz pomoć TIMa za socijalno uključivanji I Švajcarske Agencije za Razvoj. Cilj projekta je izrada  strategije za zapošljavanje mladih sa akcionim planom I predlozi projekata koji će pomoći u ublažavanju problema nezaposlenosti.
 • 2016. Javni radovi NSZ- “ Vratimo Peku smisao za reku” . angažovanje, sedam lica sa evidencije NSZ , očistili smo veliki deo priobalja zlatonosne reke Pek, izbacili rastinje, šut I drugi otpad kako iz same reke tako iz njenog priobalja. Radovi su trajali četiri meseca I angažovana je  teško zaposljiva  grupa  ljudi.
 • 2016. “Homoljska transverzala – spoj reke I planine “ je projekat koji je finansiski podržan od strane Ministarstva saobraćaja, građevinarstva I infrastructure. Cilj projekata je promocija turističkih potencijala opštine Kučevo kroz mogućnost alternativnih modela mobilnosti ( pešačenje, biciklizam…) obeležili smo veliki broj staza, postavili putokaze  klupe I table sa obaveštenjima. Otštampali smo veliki broj edukativnih flajera o homoljskoj regiji.

Članice smo mreže organizacija FENS,  etno mreža, mreža za ruralni razvoj, mreže resurs centara Srbije / evropske perspektive. DEF Srbija, asocijacije organizacija Vojvodine i Istočne Srbije,

Članovi smo naconalnog koventa o Evropskoj Uniji iz oblasti

Poljoprivreda  i ruralni razvoj, Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika i Ribarstvo .

Potpisnici smo memoranduma o saradnji sa kancelarijom za evropske integracije kao i sa ministarsvom za ljudska i manjinska prava.

Svoju kredibilnost osim navedenog potkrepljujemo i obezbedjenim poslovnim prostorom,svom potrebnom tehničkom opremom neophodnom za funkcionisanje.Najveću vrednost naše organizacije su njeni članovi koji poseduju znanja i veštine za implementaciju projektnih aktivnosti koji su stekli pohadjajući radionice i predavanja eksperata iz oblasti pisanje predloga projekta,strateško planiranje,volonterski u menadžment,upravljanje ljudskim resursima…Poznajemo potrebe lokalne zajednice i sposobni smo da ispitamo specifične potrebe ciljnih grupa.Imamo izgradjene dobre kontakte i odnose sa predstavnicima lokalne uprave,javnog,profitnog i civilnog sektora u našoj opštini. Prepoznatljivi smo i ugledni u lokalnoj zajednici.