Projekat kućne nege i pomoći u kući pokrenut je 2006. godine sa ciljem da poboljša kvalitet života starih i bolesnih osoba pružanjem viskokvalitetnih usluga neophodnih za obavljanje osnovnih dnevnih potreba.

Usluge pomoći u kući dostupne su  odraslima i starijima, koji imaju ograničenja fizičkih i psihičkih sposobnosti usled kojih nisu u stanju da nezavisno žive u svojim domovima bez redovne pomoći u aktivnostima dnevnog života, nege i nadzora, pri čemu je porodična podrška nedovoljna ili nije raspoloživa.

Aktivnosti usluge pomoć u kući usmerene su ka održanju i unapređenju kvaliteta života korisnika.

Realizacijom aktivnosti usluge pomoć u kući obezbeđuje se odgovarajuća nega i pomoć koja, u skladu sa procenom potreba korisnika, može obuhvatati:

 1. pomoć u obezbeđivanju ishrane, koja uključuje po potrebi: nabavku namirnica, obezbeđivanje gotovih obroka, priprema lakih obroka, priprema osvežavajućih napitaka, pomoć pri hranjenju;
 2. pomoć u održavanju lične higijene i higijene stana, uključujući po potrebi: pomoć pri oblačenju i svlačenju, obavljanju fizioloških potreba, umivanju, kupanju, pranju kose, češljanju, brijanju, sečenju noktiju, pranju i održavanju posteljine, odeće i obuće, održavanju čistoće prostorija, sudova i uređaja u domaćinstvu;
 3. pomoć u zagrevanju prostorija, uključujući po potrebi: loženje vatre, čišćenje peći, pomoć u nabavci-ogreva;
 4. pomoć u zadovoljavanju socijalnih, kulturno-zabavnih, i drugih potreba, uključujući: pomoć pri kretanju unutar i van kuće, nabavku novina i knjiga, iniciranje socijalnih kontakta i uključivanje korisnika u prigodne kulturne aktivnosti u jedinici lokalne samouprave, staranje o plaćanju računa za električnu energiju, telefon, komunalije i sl.;
 5. posredovanje u obezbeđivanju različitih vrsta usluga, uključujući po potrebi: posredovanje u popravci vodovodnih,električnih i drugih instalacija, stolarije, uređaja za domaćinstvo, krečenje stana i druge usluge;
 6. nabavku i nadgledanje uzimanja lekova i primenu saveta propisanih od strane kvalifikovanih medicinskih stručnjaka i odvođenje na lekarske preglede;
 7. saniranje i negu manjih povreda;
 8. kontrolu vitalnih funkcija (krvni pritisak, telesna temperatura, nivo šećera u krvi, unošenje i izbacivanje tečnosti i sl.)

Pomažemo i oko obezbeđivanja različitih zanatskih usluga kao što su popravke vodovodnih i električnih instalacija, popravke uređaja za domaćinstvo, krečenje, zatim usluge frizera, predikira i sl.

Mi našu uslugu prilagođavamo vama. Vi birate šta vam  od ponuđenih aktivnosti odgovora, a zajedno sa vama pravimo vaš lični plan usluga, koji će biti prilagođen vašim željama, potrebama i  mogućnostima.

Važno nam je i da osobe  kojima pomažemo, bez obzira da li su starije ili mlađe  sa ograničenom mogućnošću da se kreću ili samostalno o sebi staraju, budu uključene i u društveni život i zato postoji mogućnost da se povremeno za naše klijente organizuju čajanke, druženja, edukativne, rekreativne i zabavne aktivnosti u skladu sa njihovim interesovanjima, željama, mogućnostima i potrebama.

Za one koji žive u inostranstvu, ili u drugom gradu, a potrebna im je pomoć u kući za roditelje, osim redovne e-mail komunikacije možemo omogućiti i njihovu direktnu komunikaciju sa roditeljima putem Skype ili Viber aplikacije.

 • Obilazak nekretnine jednom mesečno
 • Obilazak nekretnine nakon nevremena
 • Obilazak nekretnine na zahtjev klijenta
 • Provjetravanje nekretnine
 • Pregled instalacija
 • Prikupljanje pošte i slanje na Vašu adresu
 • Kontrola brojila
 • Zalijevanje zelenila
 • Slanje izvještaja o stanju nekretnine
 • Čuvanje ključeva u sefu
 • Ustupanje ključeva uz Vašu autorizaciju
 • Generalno čišćenje nekretnine 2 puta godišnje prije Vašeg dolaska i nakon Vašeg odlaska
 • Održavanje vrta
 • Sitni popravci
 • Uključivanje i isključivanje uređaja
 • Nabava i dostava namirnica prije Vašeg dolaska (po Vašim željama)